Platební podmínky

číslo účtu / banka dle aktuální faktury
variabilní symbol číslo smlouvy
splatnost 20. den v měsíci
doporučená úhrada 10. den v měsíci
Fakturace našich služeb probíhá 1. den v měsíci, splatnost je stanovena na 20 dnů. Doporučeným datem úhrady je pak 12. den v měsíci.

V žádném případě, prosíme, neposílejte platby poštovní poukázkou. Zpracování těchto plateb je velmi zdlouhavé a nespolehlivé, což je u zřejmě nejdražší varianty úhrady jen těžce přijatelné.

V případě platby bankovním převodem jsou do našeho systému úhrady vkládány v týdenních intervalech - podle bankovních výpisů. Ve své zákaznické sekci proto svou platbu naleznete se zpožděním 3-10 dnů od odeslání.

Termín splatnosti určuje den, kdy již platba musí být připsána na našem účtu - nejedná se o poslední den, kdy je možné platbu odeslat.

V případě prodlení platby jsou naše služby pozastaveny až do okamžiku úhrady dlužné částky (v případě bankovního převodu až do okamžiku připsání částky na náš účet). Dojde-li k blokování Vašeho účtu systémem z důvodu pozdní úhrady, je účtován tzv. reaktivační poplatek.


© 2001 - 2017, KAZA.cz s.r.o., www.kaza.cz Vaše IP adresa: 35.175.191.46